Přednáška

Zero Waste - Jak žít bez odpadu

12.11. 19:00-20:00

Kafkův Dům, Nám. Franze Kafky 1

Design v konceptech zero waste, precycling a upcycling. Přednášku povede Petr Henzel společně s Lucií Poubovou.
Více info na http://www.zerowaste.bezobalu.org/

Petr Henzel
Petr se svými komunikačními aktivitami snaží inspirovat spotřebitele i obchodníky k rozšiřování jejich obzoru – k uvědomování si souvislostí a důsledků, které jejich působení na trhu má a motivovat je k zaujetí aktivního stanoviska. S Bezobalu usiluje výzkumnými a osvětovými aktivitami o zavedení dobré praxe ze zahraničí – konceptu tzv. “zero waste obchodů”, přinášejících šetrnou distribuci a prodej zboží na váhu, bez jednorázových obalů coby formu prevence vzniku odpadu, plýtvání jídlem a přírodními zdroji.

Lucie Poubová
Představitelka konceptu „UDRŽITELNĚ CHIC“, spoluzakladatelka Žižkov Fashion Flea marketu, stylistka, kreativec, opravář, průvodkyně po second handech a bleších trzích a v neposlední řadě vyznavačka Zero Waste životního stylu. Její vášní je objevování krásy jak u lidí tak u věcí. Z relativně nepotřebných a zanedbaných věcí dokáže vytvořit nové skvosty.

Vstup na přednášku je zdarma.